The man, the scan and the confusion

januar 30, 2018
Posted in forskning
januar 30, 2018 jevnehelse

Det finnes nå utallige studier som kikker på billeddiagnostiske funn hos asymptomatiske – for eksempel her [1-5].

På tross av dette foreligger det stor usikkerhet omkring hvordan en del ’funn’ utvikler seg over tid. Partielle supraspinatus rupturer er prevalent hos pasienter med skuldersmerter, men har vært regnet for å ha god og det har vært antatt at en del av disse vil progrediere til fulltykkelsesrupturer. Partielle rupturer har typisk vært regnet som å ha god prognose og at førstelinjebehandling er konservativ. Det har allikevel vært en bekymring at mange vil progrediere til å bli fulltykkelsesrupturer og bli umulig å operere og pasienten til sist vil utvikle cuff-artropati [6,7].

Dagens studie [8] føyer seg inn i rekken av litteratur som gjør beslutningstakingen (enda) vanskelig(ere). Her fulgte man 81 pasienter med isolerte ’high grade partial thickness supraspinatus tears’. High grade ble definert ut fra Ellman [9]. Det ble valgt å se på disse isolert da det har vært stipulert at disse har størst odds for å progrediere.

Studien har en del metodiske utfordringer, blant annet en forholdsvis høy drop-out rate. Forfatterne diskuterer for øvrig godt begrensningene selv i artikkelen. Det mest interessante i denne artikkelen er at de fant at det var en høyere prosentandel av pasientene som opplevde at rupturen ble MINDRE i løpet av året de ble fulgt. Kun 16% av de 81 pasientene opplevde en økt størrelse på rupturen. Det betyr at størstedelen av pasientene faktisk ikke opplevde endring eller at rupturen til og med ble mindre i perioden. Dette går i mot den etablerte sannheten om at de fleste rotatorcuffrupturer øker i størrelse over tid.

Artikkelen har som nevnt noen begrensninger som gjør at man må tolke resultatene forsiktig, men i alle tilfeller bør slike studier bidra til beslutningstakingen omkring tidlig kirurgisk intervensjon for denne subgruppen av skulderpasienter.

#JevneOpplysningen

1. Brinjikji, W., et al.: Systematic Literature Review of Imaging Features of Spinal Degeneration in Asymptomatic Populations. AJNR Am J Neuroradiol, 2014.
2. Nakashima, H., et al.: Abnormal Findings on Magnetic Resonance Images of the Cervical Spines in 1,211 Asymptomatic Subjects. Spine (Phila Pa 1976), 2015.
3. Register, B., et al.: Prevalence of abnormal hip findings in asymptomatic participants: a prospective, blinded study. Am J Sports Med, 2012. 40(12): p. 2720-4.
4. Schwartzberg, R., et al.: High Prevalence of Superior Labral Tears Diagnosed by MRI in Middle-Aged Patients With Asymptomatic Shoulders. Orthop J Sports Med, 2016. 4(1): p. 2325967115623212.
5. Girish, G., et al.: Ultrasound of the shoulder: asymptomatic findings in men. AJR Am J Roentgenol, 2011. 197(4): p. W713-9.
6. Moosmayer, S., et al.: The natural history of asymptomatic rotator cuff tears: a three-year follow-up of fifty cases. J Bone Joint Surg Am, 2013. 95(14): p. 1249-55.
7. Moosmayer, S., et al.: The natural course of nonoperatively treated rotator cuff tears: an 8.8-year follow-up of tear anatomy and clinical outcome in 49 patients. J Shoulder Elbow Surg, 2017. 26(4): p. 627-634.
8. Kong, B.Y., et al.: Structural Evolution of Nonoperatively Treated High-Grade Partial-Thickness Tears of the Supraspinatus Tendon. Am J Sports Med, 2018. 46(1): p. 79-86.
9. Ellman, H.: Diagnosis and treatment of incomplete rotator cuff tears. Clin Orthop Relat Res, 1990(254): p. 64-74.

 

LAST NED INFOGRAFIKK (Norsk versjon):

 

 

 

 

 

 


LAST NED INFOGRAFIKK (engelsk versjon):