Marstrand2

Kristian Marstrand

ortopedkirurg, kiropraktor, stipendiat

Kristian Marstrand Warholm er en blanding av like deler dansk kiropraktor, norsk traume ortopedkirurg og internasjonal forsker på hoftesmerter hos unge pasienter.


Aktuelt delt stilling som traumeleder og stipendiat ved Ullevål med RCT om femeroacetabular impingement og effekten av kirurgi.


Optimal pasient håndtering er alltid primær fokus så det konservative hjerte og den globale forskning rådføres alltid før kniven vasses.

Thorlund2

Jonas Bloch Thorlund

professor

Jonas Bloch Thorlund er cand.scient og professor ved Syddansk Universitet. Han er en klinisk forsker med fokus på muskelskjelettsmerter og artrose.


Han har publisert en myriade av artikler på knesmerter, spesielt på meniskskader og akutte kneskader som risikofaktor for artrose. Han har også en sterk interesse i å redusere bruken av sterke smertestillende (opioider) for kroniske muskelskjelettplager og artrose.


Til daglig jobber han på Institutt for Idræt og Klinisk Biomekanik samt forskningsenheten for Allmennpraksis, begge ved Syddansk Universitet.


Publikasjonslisten til Jonas Thorlund finner du her